2007-2015 | Bachelor of Art and Technology

Studieroute

Hbo Concept & Product Development

De focus ligt op het leren ontwikkelen van een product, dienst of proces, die/dat bijdraagt aan de oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Dit kan zijn op gebied van duurzaamheid, citymarketing, kansen in de media, technologie vs ethiek, etc.

Veelal projectmatig gewerkt voor bedrijven, organisaties en gemeenten. Modules bevatten ook vakken op gebied van marktonderzoek, creatieve denktechnieken, menswetenschappen, innovatiemanagement, grafisch ontwerpen, basis mediaproductie, UX Design en usability.


Minor

Communicatie: van strategie tot campagne

  • Marketing en communicatie
  • Concerncommunicatie (reputatiemanagement)
  • Overheidscommunicatie
  • Arbeidsmarktcommunicatie
  • Interne communicatie
  • Interculturele communicatie
  • Mediatraining
  • Communicatieplan + evaluatieonderzoek

Praktijkervaring

Stage:

Marketing bij uitgeverij SPN

Afstuderen:

Onderzoek potentie winkelaanbod in Rijssen bij VOLT


Awards

Winnares TKT award:

Concept Duurzaam Hoonhorst

Genomineerde ACT award:

Concept Leefstad Enschede


Meer info

De op deze pagina getoonde uitingen bestaan in fysieke vorm en zijn op aanvraag ter inzage als ze online niet te vinden zijn.